Kameničky

Obec Kameničky leží pod vrcholky Českomoravské vysočiny v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, jihovýchodním směrem od města Hlinska.
Nejstarší zprávy o obci pocházejí ze 14. století a týkají se farního kostela. Malebnost obci dodávají roubené chalupy a usedlosti. Mezi historické památky patří barokní kostel Nejsvětější Trojice. Nejzachovalejšími stavbami širšího okolí jsou Zdražilova usedlost, památkově chráněný statek u Brázdů a dům čp. 97.
Kameničky proslavil spisovatel K. V. Rais, kde obec a její malebné okolí bylo inspirací pro jeho román Západ. Tento román a popisovaná příroda inspirovala malíře Antonína Slavíčka, který se v obci na nějakou dobu usadil a namaloval tu na 70 obrazů. Nejznámější jeho obraz se nazývá U nás v Kameničkách.
Nad východním okrajem obce se zvedá Vojtěchův (Volákův) kopec, který je součástí přírodní rezervace Volákův kopec. Rezervace je tvořena rašelinnými loukami s chráněnými rostlinami a živočichy. Tato oblast je tokaništěm velmi ohroženého tetřívka obecného. Na vrcholku kopce je zatopený lom a krásná vyhlídka na obec Kameničky. U jižní části obce se rozkládají dva rybníky Kameničky a Krejcar, který slouží jako přírodní koupaliště. V obci je křižovatka turistických tras a prochází zde i značená cyklostezka.
Kostelík v Kameničkách Kostelík v Kameničkách
Kostelík
Slavíčkův dům v Kameničkách Slavíčkův dům v Kameničkách
Slavíčkův dům
Busta K. V. Raise v Kameničkách Busta K. V. Raise v Kameničkách
Busta K. V. Raise
Fotografie uživatelů
Hlinsko skansen Betlém
Betlém - hospoda II
Betlém - hospoda I
Hlinsko - Betlém V
Hlinsko - Betlém IV
Hlinsko - Betlém III
Hlinsko - Betlém II
Hlinsko - Betlém - hospoda
Svratka - golfové hřiště u cesty k zámečku Karlštejn
Svratka - golfové hřiště podél cesty k loveckému zámečku Karlštejn
Svratka - zvonice pod golfovým hřištěm
Svratka - dřevěný kříž pod Luckého kopcem