Server České hory
Reklama
Západní Tatry Západní Tatry Západní Tatry
KameničkyKameničky

Nahrát fotku

Kameničky

Předpověď počasí Kameničky Předpověď počasí Kameničky


Obec Kameničky leží pod vrcholky Českomoravské vysočiny v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, jihovýchodním směrem od města Hlinska.
Nejstarší zprávy o obci pocházejí ze 14. století a týkají se farního kostela. Malebnost obci dodávají roubené chalupy a usedlosti. Mezi historické památky patří barokní kostel Nejsvětější Trojice. Nejzachovalejšími stavbami širšího okolí jsou Zdražilova usedlost, památkově chráněný statek u Brázdů a dům čp. 97.
Kameničky proslavil spisovatel K. V. Rais, kde obec a její malebné okolí bylo inspirací pro jeho román Západ. Tento román a popisovaná příroda inspirovala malíře Antonína Slavíčka, který se v obci na nějakou dobu usadil a namaloval tu na 70 obrazů. Nejznámější jeho obraz se nazývá U nás v Kameničkách.
Nad východním okrajem obce se zvedá Vojtěchův (Volákův) kopec, který je součástí přírodní rezervace Volákův kopec. Rezervace je tvořena rašelinnými loukami s chráněnými rostlinami a živočichy. Tato oblast je tokaništěm velmi ohroženého tetřívka obecného. Na vrcholku kopce je zatopený lom a krásná vyhlídka na obec Kameničky. U jižní části obce se rozkládají dva rybníky Kameničky a Krejcar, který slouží jako přírodní koupaliště. V obci je křižovatka turistických tras a prochází zde i značená cyklostezka.
 


Kostelík
Slavíčkův dům
Busta K. V. RaiseReklama
Západní Tatry Západní Tatry Západní Tatry

TOPlist